Categories Çocuk Gelişimi

Çocuk Suçluluğu

Çocu Ricocuk suclulugu mi suçluluğu modern yüzünü 19. yüzyılın endüstriyel devrimi ile, en eski zamanlardan beri varlığını sürdürerek yer almıştır. Suçlu çocukların korunması ve çocuk mahkemelerinin fikrinin ortaya çıkması için aydınlanma düşünürleri, sosyal hukuk hareketi ve ceza hukuku okulları önemli bir rol oynamıştır. Çocukların neden suç işlediği konusu dün olduğu gibi bugün de üzerinde durulan bir konudur. Günümüzde bu alanda bilgi birikimi büyük olmasına rağmen, bazı çocukların suçlarının sebepleri açıklanamamaktadır. Çocukların suç nedenlerine ilişkin araştırmalar; Çocuk suçluluğunda öncelikle suçluluğun nedenlerini ortaya çıkarırlar ve daha sonra suçluluğun nedenlerini ortadan kaldırırlar. Çocuk suçluluğunun nedenlerini bilmek, çocuk suçluluğunu önleyecek sosyal politikaların hazırlanması ve uygulanmasında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Çocukları suç işlemeye iten faktörler bir çok araştırmacı tarafından bireysel ve çevresel nedenlerle gruplandırılmıştır. Çocuklar, cezai bir bilinç olmadan suç davranışı gösterebilir. Çocuğun gelişim evrelerini tam olarak anlamayan yetişkinler, çocuğu suçlu olduklarına ve sebeplerini tam olarak açıklamamasına neden olan yaptırımlarla her uyumsuz eylemi cezalandırmaya çalışırlar. Çocuğa suç bilincinin yaratılmamasında en önemli faktör bu olabilir. Toplum dışına itilmiş çocuklar için gerçekleştirilen çeşitli eğitim uygulamaları, bu çocukların topluma kazandırılmasının mümkün olabileceğini göstermiştir.
Her koşulda suç işleyen çocuklar için verilen cezanın, çocuklar için adalet kavramının kendi bilincinden sorumlu olmak için algısal bir nitelikte olması da gereklidir.
Uluslar arası af örgütüne göre, suçlu çocuk yoktur. Çocuk yaşta işlenen suçların sorumlusu onların yetiştiği sosyal çevre ve aileleridir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir