Hakkımızda

ÇOCUKLARI SUÇ İŞLEMEYE İTEN ETKENLER

Bizim amacımız; çocukların suça yönelmesini engellemek, aileleri bilgilendirmek için kurulmuş bir site ve de çocukların geleceğini daha güçlü temeller üzerine hazırlamak. Günümüzde, tüm dünyada çocuk suçluluğu önemli bir sorun olmaktadır. Bu nedenle suç eğilimine dikkat edilmesi gerekir. Sitemiz çocuk suçluluğunun nedenleri, önleme yolları ve suça sürüklenen değerli çocuklarımızın yeniden topluma kazandırılma çalışmalarını bütün olarak ele almaktadır. Çocuk suçlular, gelecek adına kronik şiddet uygulayıcısı riskindedirler. Daha genç yaşlarda ilk kez şiddete karışanlara göre daha uzun bir suç kariyerine sahip olma eğilimindedirler. Bu durum her geçen gün artış göstermektedir. Çocukların yeniden topluma kazandırılma faaliyetleri bizim için öncelikli konulardandır.
Çocuk suçluluğunda aile faktörü önemlidir. Çocuğun gelişimi ve geleceğinde en önemli rol bu etmendir. Ailenin çocuğa temel katkısı olarak, bireyin sosyal olarak toplumda başarılı kabul edilmesini, bulunduğu toplumun kültür değerleri için bir sağlıklı sosyal bir üye bilinci oluşturmaktır. Bireyin topluma uyumda sağladığı sorunlara çözüm getirmek ailelere düşmektedir. Bireyin ait olduğu toplum değerleri, salt kabul gören davranışları benimsenmesini ve sağlıklı beslenme, gelişim ve eğitimini sağlamak gibi davranışları gösterebiliriz. Bu model üye oluşumunu sağlayamamak, verilememesi ya da eksik verilmesi bireyi olumsuz olarak etkiler. Çocukların suç işlemeye iten etmenlerde suçun oluşumunu, bu öğelerin nedeninde yatan problemlerin problem olan bireylerde aramak gerektiği unutulmamalıdır.
Günümüzün teknolojik gelişmelerinin artış göstermesi ve sosyal hayatın sürüklenen zaman içinde giderek sosyal medya kullanımına dönmesiyle birlikte çocuk istismarının şeklide değişti. Yetişkinler, çoğu zaman bilinçsizce farkında dahi olmayarak çocukları ve bebekleri istismar ediyorlar. Doğum doktorları da ve fotoğrafçıları dâhil olmak üzere bebeklerin doğum anlarıyla çıplak fotoğraflarını paylaşabilmektedirler. Son zamanlarda hızla artan medyada bu anların paylaşılması, videoların yayınlanması birçok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Zira çocukları bu yatkınlığa sürükleyenlerin yüzde 80’e yakını çocuğun tanıdığı kişiler olmaktadır.
Suça yönelen çocukların çoğunlukla geniş ailelerden gelmektedir. Çocuk sayısı arttıkça, ailenin çocukların ihtiyaçlarını karşılaması zorlaşır, çocukların denetiminde yetersiz kalmaktadırlar. Suça itilen bu çocukların aileleri genellikle düşük eğitim seviyeli kişilerdir. Tutarsız ailelerde yetişen çocuklarda saldırganlığa çok sıklıkla rastlanmaktadır. Tersi şekilde ise, çocuğun tüm isteklerini karşılayan, aşırı çocuğu serbest bırakan ve şımartan aile bireylerinde büyüyen çocuklar ise, kendi davranış ve isteklerini kontrol etme bilincine sahip olamazlar. Kurallara uyum sağlayamazlar. Bu tutum çocukta kontrolsüz davranışlara ve suça yol açabilir. Ailedeki anne babadaki problemli ilişkide, çocuklarda güvensiz ortam oluşmasını sağlamaktadır. Çocukta ev ortamını tercih etmeyerek ve zamanını dışarıda geçirmeyi tercih ediyor olmaktadır. Bu suça yönelmede sebebi olabilir. Çocuk bazen de içindeki sıkıntı, sinirini kontrol edememektedir. Çocukta düzensiz ve güvensiz bir ortam yaratıldığından olumsuz davranışlar gerçekleşecektir.
Sitemizin amacı; çocukları bu etmenlerden korumaktır. Özellikle aileleri bilgilendirmek. Çocuk istismarını engellemek, çocukların psikolojilileri konusunda ailelere net bilgilere ulaşımını sağlamak. Baba ve anne arasındaki ve diğer aile büyükleri arasındaki problemli ilişki en büyük etkendir. Çocuklardan desteğinizi esirgemeyin kalıcı değişiklikler yaratın!. Bizlerde bireylerde kapsamlı çalışmalarımızı sürdürerek sosyal çalışmalarımızı profesyonelce hızlandıracağız. Konu hakkında kamuoyu oluşturulması yolunda hızlı süreç içinde ilerlerken ve tüm sürecin arşivlenerek sizlere faydalı şekilde çözüm sunumlarına gidilecektir. Bireyler kapsamında biz site olarak faaliyetlerimizi hızlandırarak, ilgili kurumlar uzman kişiler eşliğinde çalışma konularımız hakkında gelişim sağlanacaktır.